JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą jawnie zdefiniować zmienną lokalną i odwoływać się do jej wartości w ramach realizacji przypadku użycia.

Informacje ogólne

Cel

Zmniejszenie złożoności diagramów aktywności poprzez  jawne deklarowanie zmiennych wykorzystywanych w trakcie opisu realizacji przypadku użycia.

Motywacja

Dość często zdarza się, że w trakcie opisywania przebiegów przypadku użycia wiele akcji wymaga odwołania się do współdzielonych w ramach przypadku użycia danych. Dane te mogą być albo dostarczone wraz z wywołaniem przypadku użycia (parametry wejściowe aktywności), albo stają się dostępne w trakcie realizacji przebiegu (utworzenie, bądź odczytanie danych).

Najbardziej naturalnymi z punktu widzenia UML metodami radzenia sobie w takich sytuacjach są:

zastosowanie rozwidlenia (ang. fork) w miejscu pojawienia się współdzielonej danej i poprowadzenie przepływu obiektów do pina wejściowego każdej akcji, która wymaga odwołania do współdzielonych danych,„przeciąganie” obiektów pomiędzy kolejnymi akcjami.

 

Pierwszy z opisanych sposobów, charakteryzuje się nadmiarowością, gdyż żetony z danymi są od razu dostarczane do wszystkich akcji, bez względu na to, czy akcja ta będzie wykonana, czy nie. Rozwiązanie jest wprawdzie skuteczne i wygodne, ale pozbawione elegancji. Drugi, z kolei, sprowadza się do zastąpienia przepływu sterowania przepływem obiektów, i wydaje się być działaniem nie dość, że czasochłonnym, to jeszcze rozmywającym miejsca, w których zapotrzebowanie na dane rzeczywiście występuje.

           

W opisywanym wzorcu wykorzystano właściwości składnicy danych (DataStoreNode), z której pobierane żetony stanowią kopię danych w niej się znajdujących. W związku z tym, każda z akcji wymagająca odwołania się do współdzielonych danych, pobiera je ze składnicy. Z uwagi na to, iż przekazywana jest kopia żetonu, pobranie danych przez jedną akcje nie wyklucza możliwości pobrania jej przez inne akcje.  

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisie realizacji przypadków użycia.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...