JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono intencję konwencji oraz pokazano w jaki sposób zastosować konwencję wyzwalacza na maszynie stanów, będącego wywolaniem akcji na diagramie aktywności, w narzędzi Visual Paradigm.

Informacje ogólne

Konwencja (call action) służy do powiązania elementów diagramu aktywności, w którym występuje zmiana stanu, z maszyną stanów, która taką zmianę musi sankcjonować. Mówiąc bardziej precyzyjnie, (call action) służy do powiązania wyzwalacza przejścia z akcją, której wywołanie stanowi ten wyzwalacz. Bardzo często występująca sytuacja.
Konwencja jest rozwiązaniem koncepcyjnym, które wykracza poza standardowe konstrukcje języka UML. Najczęściej, tego typu rozwiązania wymagają opracowania sposobu ich realizacji w poszczególnych narzędziach do modelowania. Niniejszy wpis prezentuje realizację konwencji w narzędziu Visual Paradigm Realizacja tej konwencji w narzędziu Visual Paradigm w oparciu o dostępne w nim funkcjonalności Transit to / Transit from.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...