JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono intencję konwencji oraz pokazano w jaki sposób zastosować konwencję wyzwalacza na maszynie stanów, będącego wywolaniem akcji na diagramie aktywności, w narzędzi Visual Paradigm.

Informacje ogólne

Konwencja (call action) służy do powiązania elementów diagramu aktywności, w którym występuje zmiana stanu, z maszyną stanów, która taką zmianę musi sankcjonować. Mówiąc bardziej precyzyjnie, (call action) służy do powiązania wyzwalacza przejścia z akcją, której wywołanie stanowi ten wyzwalacz. Bardzo często występująca sytuacja.
Konwencja jest rozwiązaniem koncepcyjnym, które wykracza poza standardowe konstrukcje języka UML. Najczęściej, tego typu rozwiązania wymagają opracowania sposobu ich realizacji w poszczególnych narzędziach do modelowania. Niniejszy wpis prezentuje realizację konwencji w narzędziu Visual Paradigm Realizacja tej konwencji w narzędziu Visual Paradigm w oparciu o dostępne w nim funkcjonalności Transit to / Transit from.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...