JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono intencję konwencji oraz pokazano w jaki sposób zastosować konwencję wyzwalacza na maszynie stanów, będącego wywolaniem akcji na diagramie aktywności, w narzędzi Visual Paradigm.

Informacje ogólne

Konwencja (call action) służy do powiązania elementów diagramu aktywności, w którym występuje zmiana stanu, z maszyną stanów, która taką zmianę musi sankcjonować. Mówiąc bardziej precyzyjnie, (call action) służy do powiązania wyzwalacza przejścia z akcją, której wywołanie stanowi ten wyzwalacz. Bardzo często występująca sytuacja.
Konwencja jest rozwiązaniem koncepcyjnym, które wykracza poza standardowe konstrukcje języka UML. Najczęściej, tego typu rozwiązania wymagają opracowania sposobu ich realizacji w poszczególnych narzędziach do modelowania. Niniejszy wpis prezentuje realizację konwencji w narzędziu Visual Paradigm Realizacja tej konwencji w narzędziu Visual Paradigm w oparciu o dostępne w nim funkcjonalności Transit to / Transit from.

Aby zobaczyć dalszą część wpisu Zaloguj się lub wykup dostęp do treści płatnych.