Sezon na Architekturę i Analizę Biznesową

Cykliczne, wieczorne, klimatyczne spotkania dotyczące Architektury Biznesowej oraz Analizy Biznesowej.

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wieczorne kameralne spotkania organizowane przez naszą firmę pod wspólną nazwą Sezon na Architekturę i Analizę Biznesową. W zamierzeniu, spotkania mają umożliwić i ułatwić wzajemną wymianę myśli w gronie osób posiadających wiedzę i doświadczenie w obszarach Analizy Biznesowej, Architektury Biznesowej oraz Korporacyjnej. Facylitacyjne metody ich prowadzenia oraz klimatyczne pomieszczenia, w jakich wydarzenia będą organizowane, powinny zwiększyć efektywność dyskusji a kolacje kończące każde z wydarzeń stworzą okazję do wymiany myśli w mniejszym gronie.

Sezon 1 Zespołowe projektowanie organizacji

Zima – wiosna 2019

[07.03.2019] Architekci biznesowi, analitycy procesowi, analitycy biznesowi - sprzymierzeńcy czy konkurenci?

Inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmiany w dużej organizacji najczęściej wymagają zbudowania interdyscyplinarnego zespołu o różnych, wzajemnie uzupełniających się kompetencjach i wiedzy. Zaprojektowanie docelowego modelu funkcjonowania organizacji na poziomie biznesowym może implikować zmiany na poziomie strategii organizacji, w obszarach regulujących sposób prowadzenia działań oraz w obszarach szeroko pojętego IT, które w obecnych czasach należy traktować jako zasób strategiczny. Z drugiej strony, stojąca za organizacjami tej wielkości historia odzwierciedla wiele różnych trendów, które na przestrzeni lat odcisnęły swoje piętno na strukturach organizacyjnych, kulturze organizacyjnej oraz narzędziach. Pojawia się więc pytanie o sposób angażowania osób pełniących powyższe role we wspólne prace? Co należy zrobić, by maksymalizować współpracę i minimalizować konflikty?

[xx.yy.2019] Architekci biznesowi, analitycy procesowi, analitycy biznesowi w zwinnych procesach wytwórczych

[xx.yy.2019] Architekci biznesowi, analitycy procesowi i biznesowi w świecie nie-na-topie

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.