Asertywne zarządzanie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poprawę umiejętności zarządzania zespołem / grupą zadaniową. Uczestnicy, dzięki praktycznym ćwiczeniom oraz symulacjom, dowiedzą się, w jaki sposób reagować na sytuacje konfliktowe, jak wyrażać konstruktywne pochwały lub krytykę, aby przynosiły one oczekiwane rezultaty. Dodatkowo, szkolenie pozwala poznać różne typy osobowości oraz związane z nimi sposoby komunikowania się, co bezpośrednio przedkłada się na polepszenie współpracy.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia umiejętności otwartej i jasnej komunikacji, budowania własnego autorytetu, wyznaczania granic w relacjach z podwładnymi. Nauczą się również wyrażania sprzeciwu, niezgody, udzielania konstruktywnej krytyki i pochwały, wydawania poleceń, informowania o swoich decyzjach; będą potrafili poradzić sobie w sytuacja konfliktowych.

Forma zajęć

Zajęcia warsztatowe prowadzone w formie aktywnego uczestnictwa tj. symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń indywidualnych i w małych grupach z wykorzystaniem kamery video.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

 1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...