Asertywne zarządzanie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poprawę umiejętności zarządzania zespołem / grupą zadaniową. Uczestnicy, dzięki praktycznym ćwiczeniom oraz symulacjom, dowiedzą się, w jaki sposób reagować na sytuacje konfliktowe, jak wyrażać konstruktywne pochwały lub krytykę, aby przynosiły one oczekiwane rezultaty. Dodatkowo, szkolenie pozwala poznać różne typy osobowości oraz związane z nimi sposoby komunikowania się, co bezpośrednio przedkłada się na polepszenie współpracy.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia umiejętności otwartej i jasnej komunikacji, budowania własnego autorytetu, wyznaczania granic w relacjach z podwładnymi. Nauczą się również wyrażania sprzeciwu, niezgody, udzielania konstruktywnej krytyki i pochwały, wydawania poleceń, informowania o swoich decyzjach; będą potrafili poradzić sobie w sytuacja konfliktowych.

Forma zajęć

Zajęcia warsztatowe prowadzone w formie aktywnego uczestnictwa tj. symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń indywidualnych i w małych grupach z wykorzystaniem kamery video.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

 1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...