Efektywne prowadzenie spotkań analitycznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz przećwiczenie umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia prezentacji oraz spotkań. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać narzędzia spotkań i prezentacji do osiągnięcia założonego celu, jak animować i moderować spotkanie, a także, jak wywierać wpływ, radzić sobie z trudnymi zachowaniami, pytaniami i własnymi emocjami.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się budowania argumentacji, prowadzenia prezentacji / spotkań, autoprezentacji, wywierania wpływu na grupę oraz asertywności w zakresie umiejętności przydatnych w pracy analityka. Dodatkowo szkolenie pomaga poprawić komunikatywność, uczy budowania własnego autorytetu w relacjach zawodowych oraz kontroli emocjonalnej, jaką musi wykazywać się osoba prowadząca spotkanie.

Forma zajęć

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem zadań indywidualnych i grupowych, przykładów, testów i kwestionariuszy, symulacji z użyciem kamery wideo uzupełnianych krótkimi wykładami (teoria wprowadzająca do tematu, komentarze).

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.