Facylitacja i moderowanie pracy grupowej

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności planowania spotkania, formułowania celów i tematów do omówienia, identyfikowania potrzeb i interesów, przeprowadzenia spotkania, w sposób angażujący wszystkich uczestników i doprowadzania do konkluzji i wniosków.

Efekty szkolenia

Rozwijanie umiejętności facylitacyjnych / moderatorskich ? zwłaszcza technik angażowania grupy, ułatwiania wzajemnego zrozumienia, koncentrowania grupy na wspólnym celu. Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych w pracy z grupą / zespołem. Rozwijanie umiejętności wspierania grupy w dochodzeniu do wspólnych rozwiązań. Zwiększenie samoświadomości w roli osoby prowadzącej zebranie, poprzez uzyskanie informacji zwrotnych na temat swojego sposobu kierowania spotkaniem (tak, by móc je wykorzystać w rozwoju zawodowym).

Forma zajęć

Zajęcia warsztatowe prowadzone w formie aktywnego uczestnictwa tj. symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń indywidualnych i w małych grupach.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.