Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów dziedzinowych do czynnego udziału w projektach, w ramach których modelowanie procesów biznesowych odbywa się w notacji BPMN. Efekty szkolenia Uczestnicy...

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 warsztat

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Warsztat Cel szkolenia Warsztat stanowi uzupełnienie wiedzy przekazanej na szkoleniu: Modelowanie Procesów Biznesowych w BPMN 2.0. Zasadniczym celem warsztatu jest wykształcenie u uczestników umiejętności rzeczywistego...

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Szkolenie bazowe

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Szkolenie bazowe Cel szkolenia Nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych na poziomie analitycznym zgodnie ze standardem BPMN 2.0. Zaprezentowany podczas szkolenia zbiór bazowych konstrukcji BPMN pozwoli na...

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...