Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych Cel szkolenia Szkolenie ma na celu przygotowanie specjalistów dziedzinowych do czynnego udziału w projektach, w ramach których modelowanie procesów biznesowych odbywa się w notacji BPMN. Efekty szkolenia Uczestnicy...

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 warsztat

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Warsztat Cel szkolenia Warsztat stanowi uzupełnienie wiedzy przekazanej na szkoleniu: Modelowanie Procesów Biznesowych w BPMN 2.0. Zasadniczym celem warsztatu jest wykształcenie u uczestników umiejętności rzeczywistego...

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Szkolenie bazowe

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Szkolenie bazowe Cel szkolenia Nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych na poziomie analitycznym zgodnie ze standardem BPMN 2.0. Zaprezentowany podczas szkolenia zbiór bazowych konstrukcji BPMN pozwoli na...

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...