JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy ustalania kontraktu (reguł) spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Informacje ogólne

Prowadzenie warsztatów, spotkań, prezentacji to do pewnego stopnia chleb powszedni analityka. Dobre poprowadzenie spotkania wymaga od prowadzącego wykonania sporej pracy spotkanie poprzedzającej. Skutkuje ona między innymi wysłaniem odpowiedniego zaproszenia na spotkanie, wyjaśniającego cel spotkania, informującego o produktach, które zostaną wypracowane, oczekiwaniach wobec uczestników, sposobie pracy i tak dalej. 

Pomimo tak dobrego przygotowania, zawsze mogą pojawić się problemy wynikające z tak zwanego ‚czynnika ludzkiego’. Czasami na spotkaniu po prostu ni era chemii między niektórymi uczestnikami, zdarza się, że na spotkaniu pojawią się rzecznicy różnych stron i w przypadku bardziej drażliwych tematów mogą doprowadzić do sporów, mniej lub bardziej burzliwych.  Analityk powinien umieć sobie radzić z takimi sytuacjami (stąd podkreśla się znaczenie kompetencji facylitacyjnych) ale zgodnie ze starym porzekadłem, lepiej przeciwdziałać niż leczyć, warto zastanowić się, czy nie można byłoby zminimalizować ryzyka wystąpienia takich nieporządanych sytuacji.

Jednym z takich narzędzi jest nawiązanie kontraktu z uczestnikami. Warto pamiętać, że za przebieg spotkania odpowiedzialny jest jego organizator. Zwykle w związku z tym, uczestnicy nie dziwią się, że otwiera on warsztaty, pilnuje czasu, zgłębia temat, aby dobrze zrozumieć istotę problemu. Można powiedzieć, że zwyczajowo dostaje mandat do takich działań. Ale co, gdy ktoś bardzo ważny w trakcie spotkania odbiera połączenie telefoniczne i rozmawia? Co, jeśli ktoś ostro krytykuje osobę, która wypowiedziała pogląd, z którym krytykujący się nie zgadza? 

Tutaj w sukurs przychodzi nam właśnie kontrakt z uczestnikami. Narzędzie, które nada nam mandat do interwencji w określonych sytuacjach. Szczegóły poniżej.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...