JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy ustalania kontraktu (reguł) spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Informacje ogólne

Prowadzenie warsztatów, spotkań, prezentacji to do pewnego stopnia chleb powszedni analityka. Dobre poprowadzenie spotkania wymaga od prowadzącego wykonania sporej pracy spotkanie poprzedzającej. Skutkuje ona między innymi wysłaniem odpowiedniego zaproszenia na spotkanie, wyjaśniającego cel spotkania, informującego o produktach, które zostaną wypracowane, oczekiwaniach wobec uczestników, sposobie pracy i tak dalej. 

Pomimo tak dobrego przygotowania, zawsze mogą pojawić się problemy wynikające z tak zwanego ‚czynnika ludzkiego’. Czasami na spotkaniu po prostu ni era chemii między niektórymi uczestnikami, zdarza się, że na spotkaniu pojawią się rzecznicy różnych stron i w przypadku bardziej drażliwych tematów mogą doprowadzić do sporów, mniej lub bardziej burzliwych.  Analityk powinien umieć sobie radzić z takimi sytuacjami (stąd podkreśla się znaczenie kompetencji facylitacyjnych) ale zgodnie ze starym porzekadłem, lepiej przeciwdziałać niż leczyć, warto zastanowić się, czy nie można byłoby zminimalizować ryzyka wystąpienia takich nieporządanych sytuacji.

Jednym z takich narzędzi jest nawiązanie kontraktu z uczestnikami. Warto pamiętać, że za przebieg spotkania odpowiedzialny jest jego organizator. Zwykle w związku z tym, uczestnicy nie dziwią się, że otwiera on warsztaty, pilnuje czasu, zgłębia temat, aby dobrze zrozumieć istotę problemu. Można powiedzieć, że zwyczajowo dostaje mandat do takich działań. Ale co, gdy ktoś bardzo ważny w trakcie spotkania odbiera połączenie telefoniczne i rozmawia? Co, jeśli ktoś ostro krytykuje osobę, która wypowiedziała pogląd, z którym krytykujący się nie zgadza? 

Tutaj w sukurs przychodzi nam właśnie kontrakt z uczestnikami. Narzędzie, które nada nam mandat do interwencji w określonych sytuacjach. Szczegóły poniżej.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).