JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy ustalania kontraktu (reguł) spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Informacje ogólne

Prowadzenie warsztatów, spotkań, prezentacji to do pewnego stopnia chleb powszedni analityka. Dobre poprowadzenie spotkania wymaga od prowadzącego wykonania sporej pracy spotkanie poprzedzającej. Skutkuje ona między innymi wysłaniem odpowiedniego zaproszenia na spotkanie, wyjaśniającego cel spotkania, informującego o produktach, które zostaną wypracowane, oczekiwaniach wobec uczestników, sposobie pracy i tak dalej. 

Pomimo tak dobrego przygotowania, zawsze mogą pojawić się problemy wynikające z tak zwanego ‚czynnika ludzkiego’. Czasami na spotkaniu po prostu ni era chemii między niektórymi uczestnikami, zdarza się, że na spotkaniu pojawią się rzecznicy różnych stron i w przypadku bardziej drażliwych tematów mogą doprowadzić do sporów, mniej lub bardziej burzliwych.  Analityk powinien umieć sobie radzić z takimi sytuacjami (stąd podkreśla się znaczenie kompetencji facylitacyjnych) ale zgodnie ze starym porzekadłem, lepiej przeciwdziałać niż leczyć, warto zastanowić się, czy nie można byłoby zminimalizować ryzyka wystąpienia takich nieporządanych sytuacji.

Jednym z takich narzędzi jest nawiązanie kontraktu z uczestnikami. Warto pamiętać, że za przebieg spotkania odpowiedzialny jest jego organizator. Zwykle w związku z tym, uczestnicy nie dziwią się, że otwiera on warsztaty, pilnuje czasu, zgłębia temat, aby dobrze zrozumieć istotę problemu. Można powiedzieć, że zwyczajowo dostaje mandat do takich działań. Ale co, gdy ktoś bardzo ważny w trakcie spotkania odbiera połączenie telefoniczne i rozmawia? Co, jeśli ktoś ostro krytykuje osobę, która wypowiedziała pogląd, z którym krytykujący się nie zgadza? 

Tutaj w sukurs przychodzi nam właśnie kontrakt z uczestnikami. Narzędzie, które nada nam mandat do interwencji w określonych sytuacjach. Szczegóły poniżej.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.