JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy opisu metod, którymi można się posłużyć do pracy z grupą. Wybrana technika powinna być zastosowana zależnie od okoliczności.

Każdy kto staje przed wyzwaniem pracy z grupą musi wybrać sposób prowadzenia spotkania oraz sposób włączania w jego przebieg uczestników.
Wybrana metoda powinna być zależna od celów jakie chcemy uzyskać spotkaniem, dostępnego czasu na spotkanie, zaproszonych osób, a także od wielkości grupy. Wybór adekwatnej formy spotkania bierze również pod uwagę to, czy dana forma realizuje cele poznawcze (pozwala zrozumieć, ustalić, przyswoić wiedzę), behawioralne (pozwala nauczyć się, przećwiczyć) czy emocjonalne (wspiera przekonanie się do pomysłu, identyfikację z celami).

Poniżej znajdują się propozycje form pracy grupowej. Opis każdej z nich wskazuje na to, jakie cele realizuje (poznawcze, behawioralne czy emocjonalne), a także sytuacje w których warto je stosować lub raczej nie znajdą zastosowania.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...