JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy opisu metod, którymi można się posłużyć do pracy z grupą. Wybrana technika powinna być zastosowana zależnie od okoliczności.

Każdy kto staje przed wyzwaniem pracy z grupą musi wybrać sposób prowadzenia spotkania oraz sposób włączania w jego przebieg uczestników.
Wybrana metoda powinna być zależna od celów jakie chcemy uzyskać spotkaniem, dostępnego czasu na spotkanie, zaproszonych osób, a także od wielkości grupy. Wybór adekwatnej formy spotkania bierze również pod uwagę to, czy dana forma realizuje cele poznawcze (pozwala zrozumieć, ustalić, przyswoić wiedzę), behawioralne (pozwala nauczyć się, przećwiczyć) czy emocjonalne (wspiera przekonanie się do pomysłu, identyfikację z celami).

Poniżej znajdują się propozycje form pracy grupowej. Opis każdej z nich wskazuje na to, jakie cele realizuje (poznawcze, behawioralne czy emocjonalne), a także sytuacje w których warto je stosować lub raczej nie znajdą zastosowania.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).