JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy tworzenia podsumowania spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Dokument podsumowania spotkania, zwany potocznie notatką, jest bardzo użytecznym narzędziem analityka, pozwalających na:

  • podsumowanie ustaleń i decyzji podjętych na spotkaniu,
  • określenie zadania do wykonania, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych oraz terminów realizacji.

Powyższe informacje mogą być przydatne w przyszłości do rozwiania pojawiających się wątpliwości dotyczących zakresu projektu, poprzez weryfikację jaka decyzja została podjęta i jakie akcje zobowiązano się podjąć w celu zapewnienia dalszego przebiegu przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w przypadku niezrealizowania agendy spotkania, pozwala określić przyczyny takiego stanu rzeczy. Z takiego opisu powinny być wyciągnięte wnioski na przyszłość w celu optymalizacji efektywności spotkania.

 

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...