JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy tworzenia podsumowania spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Dokument podsumowania spotkania, zwany potocznie notatką, jest bardzo użytecznym narzędziem analityka, pozwalających na:

  • podsumowanie ustaleń i decyzji podjętych na spotkaniu,
  • określenie zadania do wykonania, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych oraz terminów realizacji.

Powyższe informacje mogą być przydatne w przyszłości do rozwiania pojawiających się wątpliwości dotyczących zakresu projektu, poprzez weryfikację jaka decyzja została podjęta i jakie akcje zobowiązano się podjąć w celu zapewnienia dalszego przebiegu przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w przypadku niezrealizowania agendy spotkania, pozwala określić przyczyny takiego stanu rzeczy. Z takiego opisu powinny być wyciągnięte wnioski na przyszłość w celu optymalizacji efektywności spotkania.

 

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).