JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy tworzenia podsumowania spotkania na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Dokument podsumowania spotkania, zwany potocznie notatką, jest jednym z istotniejszych narzędzi analityka pozwalających na:

– wylistowanie ustaleń i decyzji podjętych na spotkaniu,
– określeniu jakie zadania są do wykonania, przez kogo oraz w jakim terminie.

Powyższe informacje mogą być przydatne w przyszłości do  rozwiania pojawiających się wątpliwości dotyczących zakresu projektu, poprzez weryfikację jaka decyzja została podjęta i jakie akcje zobowiązano się podjąć w celu zapewnienia dalszego przebiegu przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w przypadku niezrealizowania agendy spotkania, pozwala na gorąco zdefiniować przyczyny takiego stanu rzeczy. Z takiego opisu powinny być wyciągnięte wnioski na przyszłość w celu optymalizacji efektywności spotkania.

 

Aby zobaczyć dalszą część wpisu Zaloguj się lub wykup dostęp do treści płatnych.

Plik do pobrania jest dostępny jedynie dla zalogowanych użytkowników.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).