JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy pozyskania opinii uczestników spotkaniu na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Dokument ewaluacji spotkania ma na celu pozyskanie opinii uczestników odnośnie sposobu jego poprowadzenia oraz zebrania sugestii dotyczących potencjalnych usprawnień procesu organizacji spotkania

Ewaluacja pojedynczego spotkania może już przynieść wymierną wartość dla osób je prowadzących, natomiast zdecydowanie większą wartość przyniesie zestawienie wyników ewaluacji wielu spotkań organizowanych dla tej samej grupywartościowym będzie obserwowanie trendów w ocenach, zarówno uśrednionych jak i poszczególnych osób.  

Ewaluacja spotkania powinna odbywać się bardzo krótko, stąd też formularz oceny nie powinien być zbyt rozbudowany. Można przyjąć, iż na ewaluację należy poświęcić około 5 minut (rozdanie dokumentów uczestnikom spotkania, czas na udzielenie odpowiedzi, ewentualne pytania, zebranie dokumentów).

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...