JEDNYM ZDANIEM

Wpis dotyczy pozyskania opinii uczestników spotkaniu na podstawie struktury dokumentu, który może zostać pobrany przez zalogowanego użytkownika.

Dokument ewaluacji spotkania ma na celu pozyskanie opinii uczestników odnośnie sposobu jego poprowadzenia oraz zebrania sugestii dotyczących potencjalnych usprawnień procesu organizacji spotkania

Ewaluacja pojedynczego spotkania może już przynieść wymierną wartość dla osób je prowadzących, natomiast zdecydowanie większą wartość przyniesie zestawienie wyników ewaluacji wielu spotkań organizowanych dla tej samej grupywartościowym będzie obserwowanie trendów w ocenach, zarówno uśrednionych jak i poszczególnych osób.  

Ewaluacja spotkania powinna odbywać się bardzo krótko, stąd też formularz oceny nie powinien być zbyt rozbudowany. Można przyjąć, iż na ewaluację należy poświęcić około 5 minut (rozdanie dokumentów uczestnikom spotkania, czas na udzielenie odpowiedzi, ewentualne pytania, zebranie dokumentów).

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).