JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania formularza).

Informacje ogólne

Cel

Umożliwienie prezentacji reakcji na niespełnienie warunku wyjściowego akcji znajdującej się na torze aktora.

Motywacja

Akcje umieszczone na torze reprezentującym aktora wskazują na jego odpowiedzialność wobec systemu w ramach realizacji opisywanego przypadku użycia. Wprawdzie, działania te nie są podstawą do specyfikowania wymagań, ale zdarza się, iż system będzie musiał reagować na sytuacje, w których aktor będzie próbował zakończyć swoje działanie na danym etapie realizacji przypadku użycia, będąc w sprzeczności z przyjętymi założeniami (niespełniony będzie warunek wyjściowy pozwalający na zakończenie akcji). Reakcja na niespełnienie warunku wyjściowego powinna być zaprezentowana na diagramie, gdyż będzie to podstawą do późniejszych prac projektowo-programistycznych.

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisie realizacji przypadków użycia.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...